אישורי עבודה ושהייה בהולנד

ישנם סוגים רבים של אשרות עבודה ושהייה להולנד הדורשים הליכי הגשת בקשה שונים ומגוונים.

IN2HOLLAND עורכת בחינה מקיפה במטרה לבחור את הליך הגשת הבקשה המתאים ביותר למצבו הייחודי של כל לקוח.

להלן פירוט סוגי הבקשות לאישורי עבודה ושהייה הנפוצים ביותר:

בקשה לאישור עבודה. אפשר להגיש בקשה זו, בין היתר, על סמך עבודה כשכיר, כחניך העובר השתלמות מקצועית קצרת טווח, או כסטז'ר.
בקשה לויזת כניסה זמנית (MVV). אישור הנדרש מרוב בעלי אזרחויות זרות - כולל בעלי אזרחות ישראלית - לפני שיוכלו לבקר בהולנד ולהגיש שם בקשה לאישור שהייה.
בקשה לאישור שהייה, עפ"י הקטגוריות הבאות:
  > "מהגרי ידע"– עובדים בעלי ידע ייחודי
  > מועסקים שכירים
  > סטודנטים
  > חניכים/סטז'רים
  > איחוד משפחות
  > לתקופה בלתי מוגבלת
בדרך כלל, אישור השהייה מוענק לתקופה של שנה. IN2HOLLAND מוודאת שהבקשה להארכה נוספת של משך אישור השהייה תוגש מבעוד מועד, טרם פקיעת תוקפו, כדי למנוע פגיעה בסטטוס השהייה של הלקוח.
IN2HOLLAND גם תוודא להגיש בקשה חדשה במקרה בו מתעורר צורך לשנות את סטטוס השהייה של הלקוח. זאת, על רקע שינויים שחלו במצבו של הלקוח מאז אישור בקשתו הראשונה.

IN2HOLLAND מקפידה להגיש כל בקשה במועדה ובמלואה עם כל הפרטים הנדרשים לרשויות בהולנד כדי למנוע כל דחייה או עיכוב מיותר בהליך האישור.

in2holland email