מהגר ידע – עובד בעל ידע יחודי

מועסק זר הנחשב "מהגר ידע" נהנה מתהליך מואץ של הגשת בקשה לאישור עבודה. זאת, בתנאי שמעסיקו ירשם תחילה ברשות ההגירה ההולנדית (IND).

IN2HOLLAND נהנית מהיכולת לסייע ברישום של חברות הולנדיות או חברות בת הולנדיות, השייכות לחברות בינ"ל/ישראליות ברשות ההגירה ההולנדית. עם גמר הרישום, יוכל המעסיק לנצל קיומו של תהליך מזורז להבאת "מהגר הידע" ומשפחתו להולנד. זאת, אך ורק במידה שתנאי העסקתו כוללים עמידה בדרישות שכר המינימום הנדרש עפ"י החוק ההולנדי.

מי נהנה מהסדר "הגירת ידע"?

עובדים ישראליים, המועסקים ע"י מעביד הולנדי.
עובדים ישראליים, המועברים לחברת בת בהולנד, השייכת לחברה בינ"ל/ישראלית.
יועצים זרים עצמאיים בתחום ההיטק, המועסקים ע"י חברה הולנדית לצורך פרויקט ספציפי לזמן מוגבל מראש.
חברות ישראליות, שהקימו לאחרונה חברת-בת בהולנד.
in2holland email