De verschillende aanvraagprocedures

De meest voorkomende aanvraagprocedures zijn:

de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning (werkvergunning). Deze kan - onder meer - worden aangevraagd op basis van arbeid in loondienst, als trainee, als praktikant of als stagiaire;
de aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV); een MVV is een verplicht inreisvisum dat de meeste nationaliteiten dienen aan te vragen alvorens zij Nederland kunnen inreizen en een aanvraag voor een verblijfsvergunning kunnen indienen;
de aanvraag van een verblijfsvergunning. Er zijn verschillende soorten verblijfsvergunningen, zoals in verband met:
  > verblijf als kennismigrant;
  > verblijf als werknemer in loondienst;
  > verblijf als student;
  > verblijf als stagiaire/trainee;
  > verblijf als praktikant;
  > verblijf op grond van gezinsvorming;
  > verblijf op grond van gezinshereniging;
  > verblijf voor onbepaalde tijd.
de aanvraag van een zaken- en retourvisa. Sommige nationaliteiten dienen een zakenvisum te hebben alvorens zij Nederland mogen inreizen;
de verlenging van een verblijfsvergunning; veelal wordt een verblijfsvergunning afgegeven voor een jaar. IN2HOLLAND zorgt ervoor dat u tijdig uw verlengingsaanvraag indient zodat er geen "verblijfsgat" ontstaat;
indien u al een verblijfsvergunning heeft, maar uw verblijfsdoel verandert, dient er een aanvraag tot wijziging van het verblijfsdoel te worden ingediend.

Welke procedure het ook betreft; voor de cliƫnt is het essentieel dat de aanvraag op tijd wordt ingediend, voor de betrokken autoriteiten is het essentieel dat de aanvraag compleet wordt ingediend. IN2HOLLAND zorgt ervoor dat ieders aanvraag tijdig en volledig wordt ingediend zodat onnodige vertraging wordt voorkomen.

in2holland email