De kennismigranten procedure

Om als buitenlandse werknemer in aanmerking te kunnen komen voor de versnelde aanvraagprocedure van de kennismigrantenregeling, moet de werkgever van de kennismigrant allereerst aangemeld zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

IN2HOLLAND verzorgt de registratie van Nederlandse ondernemingen en de Nederlandse vestigingen van buitenlandse ondernemingen en multinationals bij het kennismigratieloket van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Eenmaal geregistreerd, kunnen bedrijven hun buitenlandse werknemers - mits ze aan de minimum salariseisen voldoen - met hun gezin via een versnelde procedure naar Nederland laten overkomen.

Wie kunnen er gebruik maken van de kennismigrantenregeling?

buitenlandse werknemers die bij een Nederlandse werkgever in dienst treden;
buitenlandse werknemers die binnen een internationaal concern worden overgeplaatst naar de Nederlandse vestiging;
zelfstandige buitenlandse (IT) consultants die projectmatig voor bepaalde tijd aan een Nederlands bedrijf worden uitbesteed;
startende bedrijven die zich recentelijk in Nederland hebben gevestigd.
in2holland email