De kennismigranten procedure

Om als buitenlandse werknemer in aanmerking te kunnen komen voor de versnelde aanvraagprocedure van de kennismigrantenregeling, moet de werkgever van de kennismigrant allereerst aangemeld zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

in2holland verzorgt de registratie van Nederlandse ondernemingen en de Nederlandse vestigingen van buitenlandse ondernemingen en multinationals bij het kennismigratieloket van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Eenmaal geregistreerd, kunnen bedrijven hun buitenlandse werknemers - mits ze aan de minimum salariseisen voldoen - met hun gezin via een versnelde procedure naar Nederland laten overkomen.

Wie kunnen er gebruik maken van de kennismigrantenregeling?

• Buitenlandse werknemers die bij een Nederlandse werkgever in dienst treden
• Buitenlandse werknemers die binnen een internationaal concern worden overgeplaatst
naar de Nederlandse vestiging
• Zelfstandige buitenlandse (IT) consultants die projectmatig voor bepaalde tijd aan een
Nederlands bedrijf worden uitbesteed
• Startende bedrijven die zich recentelijk in Nederland hebben gevestigd.